’t SchrijfNest online

Wat kan je verwachten?

Hier vind je informatie over de besloten FB groep ’t SchrijfNest Online waar ik om de twee dagen een recept aanreik om creatief te schrijven. Het is een forum voor het delen van de schrijfoogst van wie wil spelen met letters en woorden. Op die manier wil ik mensen samenbrengen die elkaar kunnen inspireren door het delen van woord en beeld.

De groep is besloten om de privacy te waarborgen. Deelnemen is gratis voor iedereen, mits de regels van ‘t SchrijfNest worden gerespecteerd:

  • wie een eigen tekst deelt geeft geen uitleg, tenzij uitdrukkelijk gevraagd
  • wie een tekst leest geeft binnen de groep geen commentaar, noch positief noch negatief
  • wie een beeld van iemand anders gebruikt in de groep vermeldt ook de bron of toestemming van de eigenaar
  • teksten van anderen worden niet buiten de besloten groep gedeeld, tenzij door de auteur
  • eigen teksten kunnen uiteraard wel op eigen sociale media worden gedeeld; het is leuk wanneer daarbij #SchrijfNest wordt gebruikt.

Geschiedenis

Ten gevolge van de maatregelen die door de overheid in 2020 werden genomen na de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) in ons land, werden de reeds geplande activiteiten van ’t SchrijfNest van midden maart tot eind juni geannuleerd en vervangen door initiatieven die gratis ter beschikking werden gesteld:

  • ’t SchrijfNest online via video meeting
  • pdf-versie van het draaiboek van ’t SchrijfNest online
  • de privé FB groep ’t SchrijfNest in quarantaine.

In deze Facebook groep werden sinds 9 april dagelijks één of meer eenvoudige schrijfopdrachten aangereikt. De schrijfvorm werd telkens in het kort uitgelegd. Eigen teksten mochten worden gedeeld.

Toen de maatregelen rond COVID-19 versoepelden nam ik afscheid van het woord quarantaine. De besloten Facebook groep bleef bestaan, zij het vanaf 1 juni 2020 onder de naam ’t SchrijfNest online.

Naar aanleiding van de 500° schrijfopdracht op 27 januari 2022 verviel de verplichting om één keer per maand een bijdrage te leveren om lid te kunnen blijven.

Viviane Van Pottelberghe