Viviane Van Pottelberghe

Viviane Van Pottelberghe

Week 14/2024

Week 14/2024 – creatieve oogst Week 14 = de week van 8 tot 14 april 2024. Creatief project Mijmeren op papier breek er je hoofd niet overdraag een fietshelmbij elke fietstochtbreek er je hoofd niet overneen, het is geen hypemaar…

Prompt! #135

Prompt! #135 – Pi’s als‘nmens‘nbloemuitnodigtinpoeziebloeiteenmooiesymfoniegedachtencreërengedichten De opdracht voor deze prompt! was: schrijf een zin, gedicht of een verhaal in pi’s. Elke decimaal van het cijfer pi (3.14159265358979: 𝝿.) geeft aan hoeveel letters een woord mag hebben. Viviane Van Pottelberghe14/4/2024

Week 14/2024

Week 14/2024 – creatieve oogst Week 14 = de week van 1 tot 7 april 2024. Creatief project Mijmeren op papier hoog van de torenblazen op een blauwe stepvoetgangers niet blij kijk steppend omhoogde hemel is altijd blauwtussen de torens…

Week 13/2024

Week 13/2024 – creatieve oogst Week 13 = de week van 25 tot 31 maart 2024. Creatief project #the100dayProject2024 – #dag36-dag42 – zeven grids formaat 10/10 cm. Ik gebruikte telkens een afdruk van hetzelfde linoleum-patroon als basis en vulde aan…

Week 12/2024

Week 12/2024 – creatieve oogst Week 12 = de week van 18 tot 24 maart 2024. Creatief project Mijmeren op papier handendie jeukenom te schrijvenin mijn dagboek hetloont alsje hetniet hebt danmaak je het vrijtijd Zwaan op het waterkijkt niet…