Categorie #200woorden

Blogberichten met welgeteld 200 woorden

Prompt! #135

Prompt! #135 – Pi’s als‘nmens‘nbloemuitnodigtinpoeziebloeiteenmooiesymfoniegedachtencreërengedichten De opdracht voor deze prompt! was: schrijf een zin, gedicht of een verhaal in pi’s. Elke decimaal van het cijfer pi (3.14159265358979: 𝝿.) geeft aan hoeveel letters een woord mag hebben. Viviane Van Pottelberghe14/4/2024

200 woorden #57

tweehonderdwoorden #57 Daar stond je dan, op de Grote Markt van Brugge. Je liep tussen de nadar afsluitingen die men aan het plaatsen was ter voorbereiding van de wielerwedstrijd Brugge-De Panne voor vrouwen. Een bijzonder kleur blauw van een spiksplinternieuwe…

200 woorden #56

tweehonderdwoorden #56 Geduld is alles. Dat lees je vandaag op de inspiratiepagina van Ruimte scheppen voor een nieuw begin. Dan hoor je jezelf Rainer Maria Rilke citeren. De slotzinnen raken jou: Ik leer het dagelijks, leer het onder pijn, waar…

Prompt! #120

Prompt! #120 – drie dingen woensdag 6 decemberin opgebroken straatvoetpad zonder tegelsmet naakte stoeprand in opgebroken straatstraatwerkzaamhedenop de naakte stoeprandwasmachine in zakformaat straatwerkzaamhedendeden de sint struikelenwasmachine in zakformaaten speculaasjes vertrappeld een of andere onverlaatliet de sint struikelenin de opgebroken straatop…